Houtstof

Houtstof, ook wel houtmot genoemd, ontstaat door het versnipperen of raspen van hout, en het is vaak fijn en poederachtig van structuur. Houtmot kan vrijkomen bij houtbewerkingen, zoals zagen, schuren, boren of frezen van houten materialen. Het kan gemakkelijk verspreid worden en met inademen van houtmotdeeltjes bij langdurige blootstelling kan het gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals irritatie aan de luchtwegen of allergische reacties. Het is belangrijk om bij houtbewerkingen adequate veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder het gebruik van stofafzuiging en stofzuigers. Duso Nederland heeft een breed assortiment waarmee verspreiding van houtstof, houtkrullen en houtzaagsel voorkomen wordt.

Lees meerLees meer

Depureco XM20 JC

Depureco XM20 JC 2 motoren 230 Volt
 • Download By-Pass
 • Download 2 motoren
 • Download 2.3 kW
 • Airflow 360 m3/uur
 • Download35.000 cm2
 • Download 20 Liter

Depureco MiniBull

Depureco Minibull
 • Download By-pass
 • Download 2 motoren
 • Download 2.6 kW
 • Airflow 380 m3/uur
 • Download15.000 cm2
 • Download 45 Liter

Depureco EcoBull

Depureco EcoBull
 • Download Zijkanaal ventilator
 • Download 1 motor
 • Download 3 / 4 kW
 • Airflow 420 m3/uur
 • Download24.000 cm2
 • Download 65/100 Liter

Depureco DF40

Depureco DF40
 • Motor Centrifugaal ventilator
 • Volt 400 Volt
 • KW 4 kW
 • Airflow m3/uur

GICX serie

GICX serie
 • Motor Centrifugaal ventilator
 • Volt 400 Volt
 • KW 3/5.5/7.5/11/12.5 kW
 • Airflow m3/uur

BAS-V serie

BAS-V serie
 • Motor
 • Volt 400 Volt
 • KW 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 kW
 • Airflow 1.000 tot 2.500 m3/uur
 • Aantal Filters 1 | 2 | 3
 • Filterreiniging Automatisch (perslucht)

TB M EX Z2-22

TB M EX Z2-22
 • Download Zijkanaalventilator EX
 • Download 230 Volt
 • Download 1.8 kW
 • Airflow 230 m3/uur
 • Download 280 mBar
 • Download15.000 cm2
 • Download 45 Liter

Depureco BL45 JC EX

Depureco BL45 JC EX
 • Download Koolborstelvrij
 • Download 230 Volt
 • Download 1.1 kW
 • Airflow 220 m3/uur
 • Download 230 mBar
 • Download15.000 cm2
 • Download 45 Liter

Depureco FOX 3 | FOX 5.5

Depureco FOX 3 | FOX 5.5
 • Download Zijkanaalventilator EX
 • Download 400 Volt
 • Download 2.2 | 4 kW
 • Airflow 320 | 450 m3/uur
 • Download 260 | 310 mBar
 • Download24.000 cm2
 • Download 100 Liter

Antistatische zuigslang

Antistatische zuigslang

P12371 Longopac Industrial

P12371 Longopac Industrial
 • Type Cycloon
 • Filter Nee
 • Liter Longopac Liter
 • Afvoeren Longopac

Risico's van houtstof: een onderschat gevaar

Houtstof is in Nederland al sinds 1998 opgenomen in de 'lijst van kankerverwekkende' stoffen. Het gevaar van houtstof schuilt in het feit dat het gemakkelijk ingeademd kan worden door werknemers. Wanneer houtstof wordt ingeademd, kunnen de kleine deeltjes diep doordringen in de longen en luchtwegen van mensen. Bij langdurige blootstelling kan dit leiden tot gezondheidsproblemen. Een ander gevaar van houtstof is dat het explosief kan zijn in bepaalde omstandigheden. Een ophoping van houtstof in een afgesloten ruimte kan een explosiegevaar vormen wanneer het in contact komt met een ontstekingsbron, zoals een vonk of vlam.

Veilig omgaan met houtstof

Daarom is het van cruciaal belang om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen om blootstelling aan houtstof te minimaliseren. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het implementeren van effectieve stof(af)zuigsystemen zijn essentieel om werknemers te beschermen tegen de gezondheidsrisico's van houtstof tijdens houtbewerkingen. Er zijn verschillende manieren om houtstof vroegtijdig te verwijderen voor het in de ademzone van medewerkers komt.

Stofzuigers voor houtstof

Voor het beheersen van houtstof of houtmot tijdens houtbewerkingen zijn industriële stofzuigers een uiterst geschikte oplossing. Deze stofzuigers zijn specifiek ontworpen om kleine en grote hoeveelheden stof en fijne deeltjes op te zuigen, waaronder het fijne houtmot dat vrijkomt bij zagen, schuren, boren of frezen van hout. Industriële stofzuigers bieden een krachtige en efficiënte manier om de werkplek schoon te houden en de verspreiding van houtmot in de lucht te minimaliseren. Vaak kan een industriële stofzuiger ook op een afkortzaag worden geplaatst voor goede afzuiging.

Beste stofcontrole met stofafzuigsysteem

Voor grotere en meer complexe werkplaatsen kan een centraal stofafzuigsysteem worden overwogen voor het afzuigen van houtmot. Hierbij wordt één grote stofzuigerunit geïnstalleerd, die via een netwerk van buizen en afzuigpunten het houtmot van alle bewerkingsmachines opzuigt en transporteert naar een centrale opvanglocatie. Dit systeem biedt een hoog niveau van efficiëntie en zorgt ervoor dat de hele werkplaats schoon blijft, zelfs bij gelijktijdig gebruik van meerdere bewerkingsmachines.

Uiteenlopende mogelijkheden

In de meeste gevallen is een combinatie van afzuigapparatuur en stofzuigers onontkoombaar in de houtindustrie. Duso Nederland levert tal van oplossingen. Het toepassen van industriële stofzuigers, mobiele bronafzuiging, centrale stofzuigsystemen en centrale stofafzuigsystemen helpt niet alleen om de werkplek schoon te houden, maar ook om de gezondheid van werknemers te beschermen. Door het effectief beheren van houtmot en andere stofdeeltjes, wordt de verspreiding van fijne deeltjes in de lucht geminimaliseerd, waardoor de blootstelling en daarmee samenhangende gezondheidsrisico's worden verminderd.

Advies op maat?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat voor jouw specifieke toepassing. Behalve professionele afzuigappartuur voor houtstof, leveren wij ook zuigslangen en stofzuigeraccessoires die bijdragen aan het veilig en efficiënt verwijderen van houtstof.