Oppervlakte bewerking

Tijdens het bewerken van oppervlaktes ontstaat stof, veel stof. Met name tijdens het schuren van houten vloeren en tijdens het stralen of frezen van (grote) betonnen oppervlaktes worden grote hoeveelheden fijnstof gecreëerd. Dit vraagt om specialistische apparatuur die dit veilig opzuigen en filteren, om het vervolgens (stofvrij) af te voeren. Duso Nederland levert uiteenlopende oplossingen waarbij compacte industriezuigers worden ingezet, maar ook waarbij zware industriële heavy duty stofzuigers en voorafscheiders op een grote frees- en schuurmachines worden aangesloten, waarbij de zuigslang een grote aansluitdiameter heeft en het aanbod van stof extreem hoog is.

Lees meerLees meer